FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
5 522 000 Kč
Přijaté transfery
678 000 Kč
Nedaňové příjmy
518 000 Kč
Kapitálové příjmy
20 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
2 519 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 200 880 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
500 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
39 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 519 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 200 880 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
500 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
39 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč