FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
5 522 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 031 518 Kč
2
Nedaňové příjmy
578 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
20 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
3 152 337 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 770 352 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
950 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
370 761 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
88 660 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 152 337 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 770 352 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
950 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
370 761 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
88 660 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč