FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
6 628 816 Kč
4
Přijaté transfery
2 220 788 Kč
2
Nedaňové příjmy
898 337 Kč
3
Kapitálové příjmy
67 499 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
3 097 725 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 717 069 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 197 793 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
295 789 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 365 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 674 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 097 725 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 717 069 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 197 793 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
295 789 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 365 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 674 Kč